Claustrum sine armario quasi castrum sine armamentario - keskaja ütlus, et klooster ilma raamatukoguta on kui kindlus ilma relvalaota

 

Valitsejamaja teisel korrusel asuv raamatukogu aitab ellu viia Padise klooster-külastuskeskuse missiooni olla just nagu väljaspool aega olev hoiupaik tsistertslaste ajaloole, kultuurile ning traditsioonidele. Kas teadsite, et eesti keelde alamsaksa keelest laenatud sõna „klooster“ pärineb algselt ladina keelest ja tähendas muu hulgas ka hoiupaika?

Tsistertslaste üheks uuenduslikuks jooneks loetakse põhjaliku ordu põhikirja väljatöötamist, mis sai oma detailsusega eeskujuks kõikidele tulevastele Lääne-Euroopa organisatsioonide põhikirjadele. Raamatukogus saab tutvuda nii ordu põhikirja kui teiste ajalooliste raamatute ning käsitlustega usust, kloostritest ja tsistertslastest.

Raamatukogu on sobiv koht süüvida põhjalikumalt Padise kloostri ja tsistertslaste teemadesse. See on koht mõtisklusteks ja arutlusteks tähenduslikel ning ajatutel teemadel.